Các sản phẩm của AM Farm đều được làm từ tre Việt. Tre được lấy từ rừng tự nhiên có chọn lọc, không tận diệt tre. Tre được chọn có đủ tuổi, phẩm chất tốt, phù hợp với làm ống hút, bình trà hay bút tre. AM Farm nói không với các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm đều do AM Farm tự tay làm ra.