Các sản phẩm của AM Farm đều được sản xuất tại Farm, tái sử dụng nhiều lần, thân thiện với môi trường và sức khoẻ con người.