Tất cả các sản phẩm của AM Farm đều không sử dụng hoá chất, không chất bảo quản, không ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng.

Mục tiêu của AM Farm là góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường, làm cho Đất Mẹ thân yêu thêm xanh hơn.