Tại sao là cây tre – Why bamboo

Cây tre là cây gần gũi mật thiết với người Việt Nam. Nó có mặt từ Bắc chí Nam, từ rừng rậm tới đồng bằng, từ trung du đến miền biển.

Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về diện tích tre nứa, với 194 loài tre trúc thuộc 26 chi … Tre gai (Bambusa), Luồng (Dendrocalamus), Le (Gigantochloa), Vầu đắng (Indosasa), Nứa (Schizostachyum) và rất nhiều loài chưa biết tên.

Tre dùng làm ống hút tre có đặc điểm vỏ mỏng, ruột rỗng, đường kính từ 6mm – 14mm, thân cao từ 1,5m – 2,5m. Tre trên 2 năm tuổi đủ điều kiện làm ống hút. Tre nứa làm ống hút tre phân bố hầu hết ở Việt Nam.

Leave a Reply

Instagram